BESTILL TIME

BEHANDLINGFysioterapi


VÅR FILOSOFI

Vi har en filosofi om at behandling skal være aktiv. Dette betyr at trening og aktivitet er viktige momenter for våre fysioterapeuter. Vårt mål er at du som pasient skal være delaktig i din egen rehabilitering og bli i stand til å gjøre noe med dine plager selv.

HVA ER FYSIOTERAPI?

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig autorisasjon. Denne autorisasjonen får terapeuten gjennom en 3-årig høgskoleutdannelse med 1 år i turnustjeneste i etterkant.

En fysioterapeut arbeider hovedsakelig med plager i muskel- og skjelettsystemet. Hos Helsehuset Vea legger vi vekt på en aktiv tilnærmelse og prøver i samarbeid med pasienten å finne en behandlingsmetode som han/hun selv kan ta del i og som gir en langvarig og forebyggende effekt. Vi har en helhetlig tilnærmelse og ser at ulike faktorer påvirker helsetilstanden til hver enkelt pasient. I tillegg til sykdommer og skader, kan andre faktorer som for eksempel søvn, stress, bekymringer, aktivitetsnivå og kosthold spille inn.


HVORDAN ARBEIDER EN FYSIOTERAPEUT?

En førstegangskonsultasjon hos en av våre fysioterapeuter består av en grundig kartlegging av helseplagen(e) og gjennomgang av sykehistorien til pasienten. Deretter følger en undersøkelse og funksjonsvurdering gjennom observasjon av bevegelsesmønster og spesifikke tester. Tilsammen danner dette grunnlaget for valg av behandling og individuelle målsettinger for pasienten.

HVA BEHANDLER EN FYSIOTERAPEUT?

Våre fysioterapeuter kan behandle sykdom, skader og plager i hele muskel- og skjelettsystemet, både akutte og langvarige tilstander. Ulike behandlingsformer kan tas i bruk, for eksempel mobiliserings- og tøyningsteknikker, øvelser og treningsterapi, triggerpunktbehandling (for eksempel ART og dry needling), teknikker for stressmestring gjennom avspenning og andre ulike tiltak.